De Wit

Voor ieder probleem

  bestaat een goede oplossing


Mr. drs. J.P.N. (Jan-Paul) de Wit is in 1989 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in Nederlands recht, en in 1990 in Internationaal recht. Na zijn studie heeft hij als jurist gewerkt voor Stichting Beeldrecht, het Nederlandse auteursrechtenbureau voor beeldend kunstenaars. In 1991 is hij beëdigd als advocaat in Amsterdam, en hij heeft in 2003 met succes de opleiding tot NMI-mediator gevolgd. In zijn praktijk heeft hij zich toegelegd op het arbeidsrecht, familierecht, (internationaal) handelsrecht en onroerende-zakenrecht. Hij treedt in zijn advies- en procespraktijk op zowel voor ondernemers als voor particulieren.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een gevarieerd rechtsgebied. Jan-Paul de Wit behartigt de belangen van zowel werkgevers als werknemers onder meer ingeval van ontslagzaken. Dat kan een ontslag op staande voet betreffen, waarbij door de werknemer een loonvordering wordt ingesteld, maar ook ingeval van een aanvraag voor een ontslagvergunning bij het UWV-Werkbedrijf of ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast richt hij zich op kwesties met betrekking tot een concurrentiebeding en procedures wegens kennelijk onredelijk ontslag, waarbij een werknemer een vordering tot schadevergoeding instelt nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een ontslagvergunning heeft opgezegd.


Familierecht

In het familierecht ligt zijn aandachtsgebied met name op de financiële afwikkeling van een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap; het gaat daarbij o.a. om alimentatie, verdeling van een gemeenschap van goederen of afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. Daarnaast adviseert hij bij het opstellen van ouderschapsplannen, waarin de verdeling van de opvoedings- en zorgtaken van de ouders na echtscheiding worden geregeld.

Ook heeft Jan-Paul zich toegelegd op de ontbinding van in het buitenland gesloten geregistreerde partnerschappen. Zo stuiten Amerikanen, die bijv. in Vermont een geregistreerd partnerschap hebben gesloten, regelmatig op de onmogelijkheid om dat partnerschap in de Verenigde Staten te laten ontbinden. Onder bepaalde voorwaarden is het echter mogelijk om via de Nederlandse rechter tot ontbinding van het Amerikaanse geregistreerde partnerschap te komen; de uitspraak van de Nederlandse rechter wordt vervolgens in Amerika door de autoriteiten erkend.


Onroerende-zakenrecht

Jan-Paul de Wit behandelt op dit rechtsterrein zaken met betrekking tot huur van bedrijfs-onroerend goed (zoals huurprijsaanpassingen), geschillen over makelaarscourtage en opeising van boetes wanneer een onroerende zaak door de koper niet wordt afgenomen.

KvKnr. 34378168 - BTWnr. NL130982398B01 - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij

Nationale Nederlandentel.: 020 - 6851 715

fax: 020 - 6835 430

Middenweg  57- A

1098 AD Amsterdam 

    WLT advocaten

    Route

  De Wit

   Tarieven

    Links

    Türkkol